Бланк автобіографії на українській мові

Автобіографія — документ, який складається в довільній формі і необхідний для надання основної інформації про життя і трудової діяльності. Основна відмінність від звичайної анкети: дані описуються більш докладно, що дає можливість дізнатися все найважливіше і необхідне. Зразок автобіографії стандартний, людина просто вносить до неї свої дані і доповнює інформацією, яку вважає важливою. Потім вона підписується та зберігається в особовій справі разом з іншими документами.

UKR-ARTICLE, Статті українською мовою

Автобіографія є вільним описом життя людини, і яких-небудь регламентів і конкретних бланків не існує. Писати її потрібно на звичайному аркуші формату А4 де немає ні граф, ні питань, ні чогось іншого. Правильна автобіографія, зразок якої буде розглянуто нижче, складається з урахуванням певних норм. Писати її потрібно від руки ручкою з синім чорнилом. Будь-які виправлення та помарки не допускаються. Завдяки автобіографії, людина може чітко і в стислій формі викласти всю необхідну інформацію.

У 2005 році одружився і переїхав на постійне місце проживання в м. Львів, влаштувавшись на роботу в приватну фірму на посаду менеджера по роботі з клієнтами, де працював по теперішнього часу. За багато років успішної роботи менеджером придбав величезний досвід роботи з клієнтами. Звільнився у зв’язку з тим, що не було можливості кар’єрного росту, а мені б хотілося реалізуватися не тільки як менеджеру, але і як керівнику відділу.

Якою повинна бути ваша автобіографія

Автобіографія – це власноручний опис життя від моменту вашого народження до теперішнього часу. У ній не стільки важливі всі хронологічні дані вашого життя, скільки непрямий опис вашого внутрішнього світу, що неможливо показати в резюме або, приміром, в характеристиці. Емоційно розташувати до вас роботодавця може саме автобіографія, тому не нехтуйте нею навіть у тому випадку, коли від вас не вимагають її написання при зарахуванні на ту чи іншу роботу.

Накази щодо особового складу, за винятком окремих випадків, мають лише розпорядчу частину, починати яку рекомендують із прізвища, імені та по батькові працівника. Потім зазначають посаду (науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, розряд), найменування структурного підрозділу, дію, що оголошується наказом.

Читайте также:  Договор купли продажи с ипотекой

Бланк автобіографії на українській мові

Заголовок "Автобіографія" пишеться посередині рядка, крапка після нього не ставиться. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч, підпис автора — праворуч. Зазвичай автобіографія пишеться у вигляді розповіді, з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей. Автобіографія — обов’язковий документ особової справи працівника.

У 1996 році вступив до Придніпровської академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Основи технології виробництва дорожньо-будівельних матеріалів». Під час навчання двічі перемагав у щорічному змаганні «Кращий винахід». Закінчив ВНЗ з червоним дипломом.

Автобіографія зразок

Ваш бизнес расширяется? В таком случае Вам необходим международный товарный знак для компании. Он поможет защитить Вашу компанию от недобросовестных конкурентов на иностранных рынках. Компания по регистрации и обслуживании товарных знаков http://www.tm-ok.ru/ «Росзнак» заботится о том, чтобы Вы, получили всю необходимую информацию о процессе регистрации, его стоимости, сроках и других деталях.

При трудоустройстве в серьезные коммерческие компании, для разрешения на выезд за границу, а так же в государственные учреждения потребуется составить свою автобиографию. Грамотность и достоверность данного документа может оказать существенное влияние на решение о принятии на работу, особенно в коммерческих структурах. На государственных предприятиях этот документ требуется скорее для комплектации личного дела.

Бланк автобіографії на українській мові

Единого стандарта написания автобиографии нет. Различные кадровые службы интересуются разным набором необходимых сведений, соответственно образец написания корректируется в каждом конкретном случае. Однако всегда следует учитывать некоторые правила написания автобиографии:

В автобіографії-документі наводять такі відомості: назва виду документа; прізвище, ім’я, по батькові автора; число, місяць, рік народження, місце народження; соціальне походження; відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові теперішні та колишні, якщо були зміни, дати народження, смерті, якщо померли; де й ким працюють; якщо не працюють, то зазначають останнє місце роботи, вказують, що тепер не працюють або на пенсії), освіта й спеціальність за дипломом, трудова діяльність, останнє місце роботи (місце навчання), посада; нагороди й заохочення, участь у громадському житті; сімейний стан і склад сім’ї; паспортні дані, домашня адреса і номер телефону.

Читайте также:  Максимальные нормы потребления воды на человека в месяц без счетчиков 2019 в москве

Бланк автобіографії на українській мові

Мої статті й лекції мали успіх, і це якось лестило мені, подобалося, а участь у Верховній Раді була скоріше вимушеною, проте допомагала підтримати престиж клініки. Шкоди людям вона не принесла, та й користі — теж. Я не кривив душею, не славословии влади, але і проти не виступав, хоча й не любив комуністів-начальників. Проте вірив у «соціалізм із людським обличчям», доки не переконався, що ця ідеологія утопічна, а лад неефективний.

15-20 секунд — більше на ваше резюме при первинному відборі не витратять. За цей час менеджер по персоналу включе вас в категорію «перспективних шукачів» або в контингент «повністю невідповідних посаді». Щоб не поповнити ряди контингенту, пишіть резюме по правильному шаблоном. Резюме має бути легким на вигляд і чітким за структурою. Не більше сторінки (максимум 2) А4. Інше розповісте на співбесіді. Шрифт — Times New Roman, розмір — 12-14 пунктів. Виділяти краще жирним, а не курсивом або підкресленням. Резюме розбивається на короткі абзаци. І ніяких екзотичних символів.

Зразок Резюме

(чим більше пройшло часу після закінчення навчального закладу, тим менше місця цей пункт повинен займати в резюме; для випускників і студентів варто поміщати його перед попереднім, оскільки досвід роботи якщо і є, він менш значний. Можна повідомити про нагороди, підкреслити ті вивчені дисципліни, які відповідають Вашої мети).

3 Особовий листок з обліку кадрів — документ, який містить перелік біографічних відомостей працівника, його освіту, трудовий стаж, сімейний стан, військовий облік тощо. Особовий листок заповнюють від руки. Оформлюючи цей документ, необхідно мати: паспорт, трудову книжку, військовий квиток, диплом про освіту тощо.

Читайте также:  Материнский капитал на постройку дома своими руками

ДОКУМЕНТИ — ПО — ОСОБОВОМУ — СКЛАДУ

Особова картка містить: анкетні дані працівника, відомості про освіту, роботу, сімейний стан, військовий облік. На зворотній сторінці подають відомості про призначення і пересування з посади на посаду, про надання відпусток, додаткові відомості, дату та причину звільнення з роботи.

У 2001 році вступила до Національного Педагогічного Університету ім. М.П. Драгоманова на факультет іноземної філології на очне навчання (вступні випробування пройшла успішно 27 балів з 30). В студентстві займалася КВН і науково-практичною діяльністю. У 2006 році отримала диплом філолога.

Тільки для жінок, чоловіки та відносини, здоров’я та краса

У 2006-2007 роках працювала в ЗАТ Система комплексного постачання «МеТріС» менеджером відділу продажів, де придбала досвід спілкування з клієнтами, ведення переговорів, презентації продукту, а так само оформленню і супроводу угоди. Причина звільнення — хотіла працювати в фінансовій сфері, так як завжди цим цікавилася і вже вирішила здобувати другу вищу економічну освіту.

Автобіографія є офіційним діловим документ ом, тому в ній зайві літературні тропи (метафори, епітети тощо), а також діалектна, просторічна чи інша нелітературна лексика. У цьому документ і викладається інформація лише про ті події, які від булися, і не пишеться про бажання, сподівання, плани автора тощо.

Реферат Документація особового складу Автобіографія Автобіографія (від грецьк

Усі від омості в автобіографії викладаються від першої особи (я навчався, маю державні нагороди тощо). Займенник я, яким звичайно починається автобіографія, у наступних реченнях може опускатися (1976року переїхав до Вінниці. Наступного року вступив до КДУ). Відомості про навчання і роботу викладаються у хронологічній послідовності. Обов’язково вказуються повні найменування навчальних закладів, в яких автор здобував освіту, і підприємств чи установ, у яких працював.